Công cụ » Lấy ID Facebook | Online ID Facebook Get

Để tìm ID cá nhân trên Facebook của bạn cho fb: quản trị viên, plugin trên mạng xã hội và hơn thế nữa

Nhập URL vào ô sau

Thế nào là đường link đúng?

Trang facebook của bạn được tạo 1 đường dẫn riêng, có thể do bạn tự tạo hoặc do face tạo ra 1 cách ngẫu nhiên. Nócó thể giống như thế này :

  • https://www.facebook.com/alexsander
  • https://facebook.com/blog.page
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=24353623

Những dạng như sau không hợp lệ và bạn không thể tìm thấy id đâu nhé: